یاد تو
 
مثل خرده نان هاییست که ته جیبم مانده اند

هزار بار 

این لباس را تکانده ام

شسته ام 

روی بند پهن کرده ام

اما هر بار 

ته جیبم 

آنقدر هستی 

که عطر نان تازه را به یادم بیاوری

عطر تازه ی آشنایی..
 
/ 1 نظر / 71 بازدید
ندا

[افسوس]